Bedrijfsarts Houten

Ik ben Jan Kees van Driel (1961).

Ik ben vader  van 2 tienerzoons, relatiepartner.
Liefhebberijen zijn windsurfen, badminton, schaatsen en vakanties.

Na mijn afstuderen aan de R.U. Utrecht en de militaire dienstplicht ben is werkzaam als arts.
Na de nodige jaren ervaring opdoen in de klinieken ben
ik sinds ruim 15 jaar werkzaam in de sociale geneeskunde.

Bij het S.G.B.O te Nijmegen heb ik in 2008 de opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts
afgerond. Mijn afstudeerproject was “rijgeschiktheid bij depressie”.

Ik heb veel ervaring met midden- en kleinbedrijf, schoonmaak,
supermarktwezen, onderwijs en andere kenniswerkers.

Als u mijn naam invoert op Google; dan zult u mijn naam ook aantreffen op een zwarte lijst. Daar sta ik tussen bekende Nederlanders als Jan Peter Balkenende en Rutger Jan van der Gaag, de voormalige voorzitter van de KNMG. Dat kan ik niet veranderen. De site is een initiatief van SIN-NL. U kunt de informatie ook in de uitspraak van het tuchtcollege vinden. Dat het SIN-NL dit zo doet, vind ik niet prettig. Het beschadigt  mijn reputatie. Het is verleden tijd. Ik heb die tuchtzaak gehad en heb van het proces veel geleerd. Ik ben en blijf volledig geregistreerd en bevoegd als bedrijfsarts. Ik wil ook benadrukken dat ik voor ieder van mijn klanten en cliënten volledig inzet. Heeft u er vragen over, benadert u mij alstublieft persoonlijk.