Bedrijfsarts Houten

Jan Kees van Driel, bedrijfsarts, Bignr. 29020718001

Bedrijfsnaam: Medidriel

KvK 30203709

BTW-nr. 177913630B01

Reknr. NL96INGB0003668343

Graaf Adolfstraat 21
3583 VW Utrecht

06-51043970

Lidmaatschappen:

ZFB, Vereniging Zelfstandige- en Freelance Bedrijfsartsen, www.bedrijfsartsen.net . Via deze verenging ben ik aangesloten bij een klachtenprocedure: https://www.bedrijfsartsen.net/wp-content/uploads/2017/11/20170927-Klachtenprocedure-voor-cliënten-van-leden-van-de-ZFB.pdf

NVAB, Nederlandse Vereniging voor Arbeids en  Bedrijfsgeneeskunde, https://www.nvab-online.nl/ . Via deze vereniging ben ik aangesloten bij een geschillencommissie

ZBA-Netwerk. http://www.bedrijfsartsengenootschap.nl/
Via deze vereniging zijn contracten afsluitbaar. Ook daarvoor  is er een klachtenprocedure: